14.08.2022


АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА ПРИ ДУБЛИРАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ. 46.00 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ. 26.86 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 15.02 KB
АКТ.18.06.2020 15.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ СУМИТЕ ЗА "БЕЛИТЕ ПЕТНА" ОТ МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ" ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 68.94 KB
26.07.2018 ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. 92.40 KB
15.11.2015 ЗАПОВЕД №РД 09-874/13.11.2015 НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ СУМИ ЗА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ / Т.Н. "БЕЛИ ПЕТНА" ОПРЕДЕЛЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗАПОВЕДИ. 1.59 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ