новини
 • 17.03.2022 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 04.11.2021 г.
  Стопаните могат да кандидатстват в 249 общински служби по земеделие по схемата за Ковид-19
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


18.08.2020 Заповед РД09-655/17.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки за 2020 г. 743.78 KB
18.08.2020 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА. 21.98 KB
12.08.2020 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония) за стопанската 2020/2021 г. 108.50 KB
07.08.2020 Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и приложения към нея. 667.29 KB
05.08.2020 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2020-2021 година. 243.00 KB
13.07.2020 Министерство на земеделието, храните и горите ще проведе дискусия със заинтересовани страни на тема „Представяне на проект на добри земеделски практики“ на 15 юли (сряда) 2020 г. от 15:00 ч. чрез видеоконферентна връзка. Пълният текст на поканата и проект на списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда може да свалите от тук. 8.50 MB
03.07.2020 Обявление относно издадени заповеди на директора на ОД"Земеделие" - гр. Монтана за одобряване "Планове на новообразувани имоти" на стопански дворове в обл. Монтана; 297.66 KB
03.07.2020 Обявление на Протокол от 25.06.2020 г. и 26.06.2020 г. на проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония). 30.00 KB
23.06.2020 УКАЗАНИЯ, ФАЙЛОВЕ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ С ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 69, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ И ЧЛ. 70, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 225.47 KB
04.06.2020 Резултати от проучване на Програма Достъп до информация чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. 13.48 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 873"