29.09.2022


04.03.2020 НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2020Г. 840.16 KB
28.02.2020 КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ. 775.36 KB
27.02.2020 Заповед №РД 46-84/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020-2021 г. и списък на имотите за област Монтана. 131.13 KB
18.02.2020 Презентации от проведена на 18.02.2020 г. информационна кампания за директни плащания за 2020 г. 16.20 MB
18.02.2020 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски или многогодишни фуражни култури, считано от стопанската 2019/2020 г. 145.71 KB
18.02.2020 Заповед № 40/14.02.2020 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура по провеждане на търг (втора тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2019/2020 година. 98.83 KB
06.02.2020 Покана към лицензирани оценители на недвижими имоти за предоставяне на оферти за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд , чл.27, ал.6 и чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 99.50 KB
06.02.2020 Покана към лицензирани оценители на земеделски земи и трайни насаждения за предоставяне на оферти за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд, §12а от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 99.50 KB
04.02.2020 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.77 KB
04.02.2020 Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем за срок от една стопанска година - стопанската 2019/2020 година, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за област Монтана. 109.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ