30.01.2023


13.03.2020 Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 124.06 KB
13.03.2020 Заповед №РД 09-228 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 г. 212.30 KB
12.03.2020 Заповед № 66/11.03.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване в обл. Монтана. 104.50 KB
11.03.2020 Обявление във връзка с кампания за Директни плащания за 2020 г. 68.68 KB
09.03.2020 Протокол за класиране на оферти по покана № РД-695/05.02.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – гр. Монтана, за избор на независим оценител за оценка на недвижими имоти. 123.50 KB
09.03.2020 Протокол за класиране на оферти по покана № РД-694/05.02.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – гр. Монтана, за избор на независим оценител за оценка на земеделски земи и трайни насаждения. 108.00 KB
09.03.2020 Протокол от проведен търг - втора тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2019-2020 година за област Монтанa. 134.50 KB
04.03.2020 НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2020Г. 840.16 KB
28.02.2020 КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ. 775.36 KB
27.02.2020 Заповед №РД 46-84/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020-2021 г. и списък на имотите за област Монтана. 131.13 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ