15.07.2024


Новини

Всички новини

03.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

На основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 06.11.2023г. – 24.11.2023г. стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”.

Списъците с ФБл, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, са публикувани на интернет страницата на ОД”Земеделие” - Кърджали , както и на информационните табла в ОДЗ и всички ОСЗ в областта.

Списък с ФБл за проверка

Индикативни графици ОСЗ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark