24.07.2024


Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Кърджали за стопанската 2021/2022 г. Публикувано на 30.09.2021 г. 11.36 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Кърджали за стопанската 2021/2022 г. Публикувано на 21.09.2021 г. 21.90 MB
Обява за служебни разпределения. Публикувано на 20.09.2021 г. 62.00 KB
Заповед за прекратяване Житарник - публикувано на 20.08.2021 г. 234.67 KB
Заповед за прекратяване Чилик - публикувано на 18.08.2021 г. 234.52 KB
Заповед за прекратяване Велешани - публикувано на 18.08.2021 г. 233.55 KB
Заповед за прекратяване Звезден - публикувано на 18.08.2021 г. 234.61 KB
Заповед за прекратяване Горна крепост - публикувано на 18.08.2021 г. 236.22 KB
График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Кърджали. Публикувано на 11.08.2021 г. 62.99 KB
Предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 11.08.2021 г. 1.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »