новини
 • 09.08.2019 г.
  Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.
  прочети >>
 • 19.07.2019 г.
  На вниманието на свиневъдите в област Шумен
  прочети >>
 • 11.07.2019 г.
  Важно за производителите на плодове и зеленчуци
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ВАЖНО !!! Информация за биологичните оператори и подизпълнители 18.51 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия за общините Никола Козлево, Нови пазар, Хитрино и Шумен 146.50 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия за общините Венец, Каолиново и Каспичан 171.50 KB
Протокол от заседание на тръжна комисия за общините Върбица и Смядово 196.50 KB
Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете 127.50 KB
Информация за заболяването Африканска чума по свинете 19.55 KB
Заповед №РД09-790/06.08.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове 1.27 MB
Протокол от проведено на 11.07.2019 г. заседание на областния консултативен съвет по животновъдство за област Шумен 88.00 KB
Стартира новото самолетно заснимане през 2019 за част от територията на страната 341.99 KB
Заповед № РД-12-01-75-1/26.06.2019 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд / ДПФ / в област Шумен за стопанската 2019/2020 г. Списъци на свободните имоти от ДПФ. Образци на документи за ФЛ и ЮЛ. Образци на договори 517.98 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец ЮНИ 2019 година от ползвателите на обекти за съхранение на зърно и ползвателите на зърнопреработвателни предприятия - публикувано на 24.06.2019 76.50 KB
Програма за провеждане на Обучение за (потенциални) бенефициенти с акцент върху: Биологично земеделие, Иновации в почвените обработки и задържане на водата в почвата, Необлагодетелствани райони, Натура 2000 - 29 май 2019 г., конферентна зала на х-л Шумен 772.13 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец МАЙ 2019 година от ползвателите на обекти за съхранение на зърно и ползвателите на зърнопреработвателни предприятия - публикувано на 21.05.2019 76.50 KB
Протокол №3 за извършена проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключени договори под аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ 86.50 KB
Областна дирекция „Земеделие“ Шумен организира избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност 85.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

odzg_shumen@
mzh.government.bg

 ПАЗАР НА ЗЪРНОТО


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg

Комисия за промяна предназначението на земеделските земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи 

Средно годишно рентно плащане
Землища с влязла в сила КК и КРНационална Селска Мрежа