12.06.2024


17.01.2024г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация през 2023 г. 97.74 KB
06.01.2022г. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г. 111.76 KB
06.01.2022г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и форматите, в които е достъпна 57.39 KB
04.03.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и форматите, в които е достъпна 64.05 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г. 111.77 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 84.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. 85.00 KB
Заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград за утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” - Разград 69.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 184.00 KB
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - приложение №1 към заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград 36.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа