21.10.2019


04.09.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 75.00 KB
26.08.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 359.88 KB
13.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 84.50 KB
08.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
29.07.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 73.00 KB
11.07.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 77.50 KB
24.06.2019г. Обява за конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 89.50 KB
20.05.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 78.50 KB
02.05.2019г. Обява за конкурс за длъжността „юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 89.50 KB
16.11.2017г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 397.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200,  

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

ТЕЛЕФОНИ: 

 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа