19.07.2024


20.05.2024г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 1.19 MB
06.01.2023г. Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността “Директор на Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 78.50 KB
05.01.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността “Директор на Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 73.50 KB
05.01.2023г. Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността " главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 79.50 KB
04.01.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността “главен инспектор” в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Разград 73.50 KB
03.01.2023г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността “Директор на Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 98.00 KB
03.01.2023г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Разград 101.00 KB
19.12.2022г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 91.50 KB
19.12.2022г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД 92.50 KB
30.11.2022г. Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 141.75 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа