28.02.2024


10.08.2022г. Класиране на кандидатите от проведен конкурс на 09.08.2022г. за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград, Офис Цар Калоян – 1 работно място, Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 81.00 KB
09.08.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград, Офис Цар Калоян – 1 работно място, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 86.50 KB
05.08.2022г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "младши експерт" в ОД"Земеделие" - Разград 98.00 KB
03.08.2022г. Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността " старши юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси", ОД"Земеделие" - Разград 79.00 KB
03.08.2022г. Списък с допуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността "старши юрисконсулт" 73.50 KB
02.08.2022г. Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността " главен юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси", ОД"Земеделие" - Разград 79.00 KB
02.08.2022г. Списък с допуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността "главен юрисконсулт" 73.50 KB
01.08.2022г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в ОД"Земеделие" - Разград 97.50 KB
01.08.2022г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в ОД"Земеделие" - Разград 97.50 KB
19.07.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 78.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа