18.07.2024


19.07.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 78.00 KB
19.07.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 78.00 KB
19.07.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград, Офис – Цар Калоян – 1 работно място, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 82.50 KB
30.06.2022г. Обява за конкурс за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград, Офис Цар Калоян – 1 работно място, Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 262.41 KB
30.06.2022г. Обява за конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 141.84 KB
30.06.2022г. Обява за конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 141.58 KB
17.08.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 77.50 KB
29.07.2020г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
05.03.2020г. Протокол за определяне на система за провеждане и оценяване на тест в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 93.00 KB
24.02.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 76.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа