04.12.2020


ОД"Земеделие" Разград обявява конкурс за длъжността „главен директор” на Главна дирекция”Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 96.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", Общинска служба по земеделие - Кубрат, Областна дирекция "Земеделие" Разград 118.04 KB
Конкурс за длъжността „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 87.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие" – Разград определена със заповед №РД-11-116/23.02.2012г. на директора на ОД”Земеделие” – Разград, на основание чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания 216.98 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”", Областна дирекция "Земеделие" – Разград определена със заповед №РД-11-116/23.02.2012г. на директора на ОД”Земеделие” – Разград, на основание чл.9а от Закона за държавния служител – за заемане само от хора с трайни увреждания 89.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа