28.01.2020


Размер на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2018 – 2019 година 26.27 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Самуил 99.00 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 93.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Цар Калоян 69.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Самуил 73.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Лозница 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Кубрат 71.00 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Исперих 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Завет 71.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200,  

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

ТЕЛЕФОНИ: 

 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа