13.08.2022


График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 93.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Цар Калоян 69.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Самуил 73.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Лозница 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Кубрат 71.00 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Исперих 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Завет 71.50 KB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие и Заповед РД 46-353/26.07.2018 г. 295.44 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2017 – 2018 година 17.92 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа