15.07.2024


Образец за предоставяне на предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности . Становища и предложения по проекта могат да се изпращат в срок до 22 юли 2020 г. по образеца на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg 15.71 KB
Проект на идентифицирани потребности - срок за обществени консултации до 22 юли 2020 г. 1.10 MB
Презентация по Проект на идентифицирани потребности, срок за обществени консултации 22 юли 2020 г. 726.51 KB
От фермата до трапезата - Проект на стратегия на Европейската комисия, публикувана на 20 май 2020 г. 125.08 KB
Дебатът в Съвета на ЕС за зелената архитектура 2.40 MB
24 Януари 2020 г. Дебат за ОСП след 2020 г. - напредък на Финландското председателство 841.43 KB
Новата зелена архитектура в ОСП 2021-2027 577.97 KB
Новата завишена условност в ОСП 2021-2027 185.51 KB
Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната среда и смекчаване измененията на климата 6.40 MB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 1.54 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа