21.06.2024


Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 158.75 KB
Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор), периферни и комуникационни устройства за нуждите на ОДЗ “Кърджали” 310.95 KB
Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали 117.18 KB
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана № ID 9022486 /19.11.2013 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на течни горива за моторни превозни средства – дизелово гориво и бензин за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали и Общинските служби по земеделие към нея Публикувана на 19.11.2013 г. Валидна до 26.11.2013 г. Документацията за течни горива може да бъде изтеглена от тук. 93.06 KB
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана № ID 9022431 /18.11.2013 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на канцеларски материали и тонер касети за принтери, многофункционални устройства и факс апарати за нуждите на Областна дирекция “Земеделие” – Кърджали и общинските служби по земеделие към нея.” Публикувана на 18.11.2013 г. Валидна до 25.11.2013 г. 129.89 KB
Документацията за канцеларските материали може да може да бъде изтеглена от тук. 79.95 KB
Протокол от 28.11.2012 за “Доставка на течни горива за нуждите на ОД ”Земеделие” гр.Кърджали ” и нейните териториални звена ” 472.20 KB
Протокол от 28.11.2012 “ Закупуване и доставка на канцеларски материали и касети с тонер за нуждите на ОД ”Земеделие” гр.Кърджали ” и нейните териториални звена ” 221.02 KB
Протокол от 28.11.2012 за “Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван, високо проходим автомобил за нуждите на ОД ”Земеделие” гр.Кърджали ” 345.67 KB
Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил 2.44 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »