05.03.2024


Всички новини

03.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

На основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 06.11.2023г. – 24.11.2023г. стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”.

Списъците с ФБл, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, са публикувани на интернет страницата на ОД”Земеделие” - Кърджали , както и на информационните табла в ОДЗ и всички ОСЗ в областта.

Списък с ФБл за проверка

Индикативни графици ОСЗ


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark