18.07.2024


Изменение на заповед № ПО-09-760/30.09.2022 г. за одобряване на споразумение в землището на с. Соколяне. Публикувано на 12.01.2023 г. 300.07 KB
Заповеди полски пътища на територията на община Кърджали. Публикувано на 07.12.2022 г. 15.34 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Кърджали за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 30.09.2022 г. 6.33 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Кърджали за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ.Публикувано на 30.09.2022 г. 18.21 MB
Обява за служебни разпределения. Публикувано на 12.09.2022 г. 228.04 KB
Общинска служба земеделие гр. Кърджали на основание чл. 72, ал. 7 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2022/2023 година в землищата на селата Багра, Бащино, Бели пласт, Болярци, Велешани, Висока поляна, Вишеград, Върбенци, Глухар, Гняздово, Горна крепост, Добриново, Долище, Дъждино, Дъждовница, Жинзифово, Житарник, Звиница, Калоянци, Кобиляне, Кокиче, Конево, Костино, Крин, гр. Кърджали, Майсторово, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Охлювец, Перперек, Рани лист, Резбарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Скална глава, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Татково, Три могили, Черешица, Чилик, Чифлик и Ястреб, че комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 26.08.2022 г. 311.97 KB
Окончателни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 26.08.2022 г. 1.60 MB
График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Кърджали. Публикувано на 09.08.2022 г. 63.46 KB
Предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 08.08.2022 г. 1.56 MB
Общинска служба земеделие гр. Кърджали на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2022/2023 година в землищата на селата Багра, Бащино, Бели пласт, Болярци, Велешани, Висока поляна, Вишеград, Върбенци, Глухар, Гняздово, Горна крепост, Добриново, Долище, Дъждино, Дъждовница, Жинзифово, Житарник, Звиница, Калоянци, Кобиляне, Кокиче, Конево, Костино, Крин, гр. Кърджали, Майсторово, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Островица, Орешница, Охлювец, Перперек, Рани лист, Резбарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Скална глава, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Татково, Три могили, Черешица, Чилик, Чифлик и Ястреб, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 02.05.2022 г. 328.73 KB