25.05.2024


Заповед за изменение на заповед за полски пътища на теритоторията на землището на село Даскалово община Черноочене. Публикувано на 04.05.2023 г. 93.57 KB
Заповед за изменение на заповед на директора на ОДЗ - Кърджали за споразумения на масивите за ползване в землищeтo на село Даскалово общиина Черноочене.Публикувано на 04.05.2023 г. 395.19 KB
Заповеди за изменение на заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене.Публикувано на 21.02.2023 г. 3.73 MB
Заповед за изменение на заповед за полски пътища на теритоторията на община Черноочене. Публикувано на 20.02.2023 г. 1022.87 KB
Заповеди полски пътища на територията на община Черноочене. Публикувано на 06.12.2022 г. 6.16 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 30.09.2022 г. 1.01 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ.Публикувано на 30.09.2022 г. 16.67 MB
Заповед за прекратяване Дядовско - публикувано на 26.08.2022 г. 260.98 KB
Заповед за прекратяване Куцово - публикувано на 26.08.2022 г. 264.34 KB
Заповед за прекратяване Русалина - публикувано на 26.08.2022 г. 262.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »