22.09.2023


Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за разпределяне на масивите за ползване в землищата на територията на община Черноочене за стопанската 2021/2022 г. Публикувано на 16.09.2021 г. 18.60 MB
Заповед за прекратяване Дядовско - публикувано на 24.08.2021 г. 236.65 KB
На основание чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие Черноочене обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землищата на Бели вир, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Габрово, Даскалово, Драганово, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Лясково, Минзухар, Ночево, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Свободиново, Соколите, Среднево, Средска, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово че комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 23.08.2021 г. 55.95 KB
График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Черноочене. Публикувано на 11.08.2021 г. 895.03 KB
Предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 11.08.2021 г. 1.38 MB
Общинска служба по земеделие село Черноочене на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землищата на селата Бели вир, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Лясково, Минзухар, Ночево, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Свободиново, Соколите, Среднево, Средска, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 05.08.2021 г. 56.58 KB