20.07.2024


Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Кърджали за стопанската 2018/2019 г. 11.16 MB
Общинска служба земеделие гр. Кърджали на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на село Бащино, село Бели пласт, село Висока поляна, село Глухар, село Дъждино, село Крин, гр. Кърджали, село Македонци, село Мост, село Опълченско, село Островица, село Пепелище, село Рудина, село Черешица и село Ястреб, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 186.32 KB
ОТКРИВАМ процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землища на Община Кърджали, област Кърджали за стопанската 2018/2019 г. 252.76 KB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Кърджали. График на заседанията на комисиите по землища. 138.76 KB