19.07.2024


Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Бели вир, община Черноочене, област Кърджали. 350.29 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Габрово, община Черноочене, област Кърджали. 358.64 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Йончево, община Черноочене, област Кърджали. 352.55 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Комунига, община Черноочене, област Кърджали. 362.53 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Лясково, община Черноочене, област Кърджали. 372.37 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Минзухар, община Черноочене, област Кърджали. 390.68 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали. 351.82 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали. 377.35 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали. 366.19 KB
Заповед по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за землището на с. Черноочене, община Черноочене, област Кърджали. 356.57 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »