23.05.2024


Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Крумовград за стопанската 2017/2018 г. 4.18 MB
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за прекратяване процедура за землище с. Стражец, община Крумовград. 233.10 KB
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за прекратяване процедура за землище с. Бараци, община Крумовград. 261.72 KB
Заповед по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за прекратяване процедура за землище с. Вранско, община Крумовград. 257.28 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Бараци, община Крумовград, област Кърджали. 359.43 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Бряговец, община Крумовград, област Кърджали. 361.00 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Котлари, община Крумовград, област Кърджали. 359.98 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Красино, община Крумовград, област Кърджали. 359.88 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали. 360.32 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 21.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Поточница, община Крумовград, област Кърджали. 361.14 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »