27.07.2021


Формуляр за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Главен инспектор" в ГД "Аграрно развитие" - публикуван на 09.03.2021 24.00 KB
Формуляр за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Началник" в ОСЗ - Варна - публикуван на 05.03.2021 24.00 KB
С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Главен инспектор” в Главна Дирекция "Аграрно развитие" - публикуван на 25.02.2021 83.34 KB
С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: “Началник” в административно звено Общинска служба по земеделие – Варна - публикуван на 18.02.2021 82.31 KB
Формуляр за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Провадия - публикуван на 12.02.2021 33.50 KB
Обява за конкурс за длъжностите: 1. “Главен инспектор” в Главна дирекция “Аграрно развитие, ОД „Земеделие” - Варна; 2. “Старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Дългопол - пувликувани на 08.02.2021г 84.64 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 28.00 KB
Заявление за участие в конкурс 22.67 KB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа