19.05.2024


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЗАВЕТ

Начaлник: Татяна Цонева

Адрес: п.к. 7330, гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19, ет.3

тел.: 08442/20 24

e-mail: oszg_zavet@abv.bg

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ИСПЕРИХ

Начaлник:  Радостин  Иванов 

Адрес: п.к. 7400, гр. Исперих, ул. "Родопи"№ 1

тел.: 08431/23 55

e-mail: oszg_isperih@abv.bg

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ИСПЕРИХ, ОФИС САМУИЛ
Начaлник:  Радостин Иванов 
Адрес:  п.к. 7253, с. Самуил, ул. "Хаджи Димитър" № 5

тел.:  08477/ 28 44

e-mail: oszg_samuil@abv.bg

Работно време: 8.30-12.00ч.   12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА САМУИЛ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КУБРАТ 

Начaлник:  Анелия  Каменова

Адрес:  п.к. 7300, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен ІІ" №1

тел.:  0848/ 7 23 72

e-mail:  oszg_kubrat@abv.bg

Работно време:  8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

 СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА КУБРАТ


       

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЛОЗНИЦА

Начaлник:  Мехмед Капустрев

Адрес:  п.к. 7290, гр. Лозница, ул. "Ивайло" № 2

тел.:  08475/ 25 12

e-mail:  osz_loznitsa@abv.bg

Работно време:  8.30-12.00ч.   12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА


   

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАЗГРАД

Начaлник:  Исмаил Исмаил

Адрес:  п.к. 7200, гр. Разград, ул. "Н.Й.Вапцаров"№ 10

тел.:  084/ 616 020

e-mail:  osz_razgrad@abv.bg

Работно време:  8.30-12.00ч.   12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА РАЗГРАД

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАЗГРАД, ОФИС ЦАР КАЛОЯН

Начaлник:  Исмаил Исмаил

Адрес:  п.к. 7280, гр. Цар Калоян, пл. "Демокрация" № 1

тел.:  08424/22 48

e-mail:  oszgtsar_kaloqn@abv.bg

Работно време:  8.30-12.00ч.   12.30-17.00ч.

СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯНАДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа