21.06.2024


26.02.2024г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Разград за 2024 г. 13.20 KB
26.02.2024г. Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Разград за 2023 г. 13.47 KB
Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Разград за 2022 г. 13.13 KB
Отчет на ОД "Земеделие" Разград за извършените разходи в периода 01.01.2021г. - 31.08.2021г. за предотвратяване на разпространението на COVID-19 84.00 KB
Отчет на ОД "Земеделие" Разград за извършените разходи в периода 01.01.2021г. - 31.03.2021г. за предотвратяване на разпространението на COVID-19 84.00 KB
Отчет на ОД "Земеделие" Разград за извършените разходи в периода 01.01.2021г. - 31.01.2021г. за предотвратяване на разпространението на COVID-19 83.50 KB
Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Разград за 2021 г. 308.89 KB
Отчет на ОД "Земеделие" Разград за извършените разходи за предотвратяване на разпространението на COVID-19 124.04 KB
Бюджет на Областна дирекция "Земеделие" Разград за 2020 г. 1.34 MB

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа