15.07.2024


03.07.2024г. Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор”, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие” - Разград 1.07 MB
26.06.2024г. Класиране на кандидатите в проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие - Кубрат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, ОД „Земеделие“ - Разград 79.50 KB
26.06.2024г. Класиране на кандидатите в проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - Кубрат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, ОД „Земеделие“ - Разград 79.50 KB
26.06.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността „старши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат, Главна дирекция “Аграрно развитие“, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 74.00 KB
26.06.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат, Главна дирекция “Аграрно развитие“, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 74.00 KB
17.06.2024г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 96.00 KB
17.06.2024г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 95.50 KB
07.06.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 78.00 KB
06.06.2024г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 78.00 KB
21.05.2024г. Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кубрат, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 1.29 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа