новини
Всички новини

31.05.2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
03.08.2020 г.
Длъжност Име, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН
1 Директор  Нора Стоева          
2 Главен секретар незаета          
3 Директор на "АПФСДЧР" . Елица Трифонова-Вулева   10.05.2018г. 10.05.2018г    
4 Главен директор на ГД "АР" Таско Ганчев   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
5 Главен счетоводител "АПФСДЧР" Теодора Тодорова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
6 Главен юрискконсулт "АПФСДЧР" Николай  Коцев Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
7 Главен експерт "АПФСДЧР" Нели Георгиева   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
8 Главен експерт ГД "АР" Любен  Стоянов   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
9  Главен експерт ГД "АР" Николай  Стоянов   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
10 Главен експерт ГД "АР"  Венцислав  Петранов   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
11 Главен експерт ГД "АР"  Надежда  Петкова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
12 Главен експерт ГД "АР"  Зюмрюд Йосифова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
13 Главен инспектор ГД "АР"  Красимир Маринов   10.05.2018г. 10.05.2018г    
14 Главен инспектор ГД "АР"  Людмил Спиров   09.05.2018г. 09.05.2018г.    
15 Старши счетоводител "АПФСДЧР" Ани Йорданова   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
16 Старши счетоводител "АПФСДЧР" Инна Петкова-Дончева - по майчинство   Заличено обстоятелство. Заличено обстоятелство    
17 Старши юрисконсулт "АПФСДЧР" Илиян Данов   08.06.2018г. 08.06.2018г.    
18 Старши експерт ГД "АР" Веселин Калнаков 15.07.2019 г. 31.7.2019г. 31.07.2019 г.    
19 Старши експерт ГД "АР" Петя Войкова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
20 и.д.Старши експерт ГД "АР" Кристина Андреева   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
21 Старши експерт ГД "АР" Нина Хинова-Захариева    Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
22 Старши експерт ГД "АР" Мариета  Василева   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
23 Младши експерт ГД "АР" Ваня Симеонова   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
24 Младши експерт ГД "АР" Зорница Данова   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
25 Младши експерт ГД "АР" Теодора Денчева  01.11.2018 05.11.2018г. 05.11.2018г.    
26 Младши експерт ГД "АР" Таня Димитрова  25.09.2018г. 25.09.2018г. 25.09.2019г.    
27 Старши експерт ГД "АР" Десислава Иванова-Пенчева Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
28 Старши счетоводител "АПФСДЧР" Маргарита Георгиева Боиклиева Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
29 Младши експерт ГД "АР" Ива Иванова 15.07.2019 г. 30.7.2019г. 30.7.2019 г.    
30 Младши експерт ГД "АР" Десислава Маринова 03.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г.    
31 Старши счетоводител "АПФСДЧР" Ваньо Иванов 09.11.2021 г.        
ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА "ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГУЛЯНЦИ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Емилия Петкова   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
2 Старши експерт Цветомира Радуканова -Мушатова   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
3 Старши експерт Мария Бешева   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
4 Старши експерт Виктор Георгиев   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Диана Якимова   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
2 Главен експерт Малинка  Гецова   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
3 Старши експерт Ваня Георгиева   29.05.2018г. 29.05.2018г.    
4 Старши експерт Здравка Стефанова   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
5 Старши експерт Цветелина Дамянова   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДОЛНИ ДЪБНИК
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Светла Илиева  07.08.2023г. 14.08.2023г. 14.08.2023г    
3 Старши експерт Вероника Цветкова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
4 Старши експерт Милена Гетова-Петрова   12.06.2018 г. 12.06.2018 г.    
5 Младши експерт  Петьо Петков   15.05.2018г. 15.05.2018г.    
6 Старши експерт Веселка Василева   07.06.2018г. 07.06.2018г.    
7 Младши експерт  Нина Николаева   07.06.2018г. 07.06.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-КНЕЖА
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Жанета Кошерска   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
2 Старши експерт Иванка Начева   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
3 Младши експерт  Десислава Вачкова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
4 Главен специалист Йоана Вановска   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-КНЕЖА, ОФИС-ИСКЪР
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Главен експерт Илияна Йончева-Гложенска   11.05.2018г. 11.05.2018г.    14.05.2019г.
2 Старши експерт Михаела Нешовска   14.05.2018г. 14.05.2018г.    
3 Младши експерт Виолета Миткова Петрова  02.05.2019г. 15.05.2019г. 15.05.2019г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЧЕРВЕН БРЯГ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Георги Николов   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
2 Главен експерт Татяна Кръстева   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
3 Младши експерт Валентина Ралчева   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
4 Главен специалист Наталия Бурова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
5 Главен специалист Румяна Димчовска   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЛЕВСКИ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Айля Ибрахим  11.05.2023 09.06.2023г. 09.06.2023г.    
2 Старши експерт Людмила Ламбева   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
3 Старши експерт Павлин Касабов   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
4 Младши експерт . Анелия Николова   Заличено обстоятелство Заличено обстоятелство    
5 Младши експерт Зорница Сургова-Стоянова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЛЕВСКИ, ОФИС-БЕЛЕНЕ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Главен експерт Стелиян  Шанколов   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
2 Младши експерт Таня Петкова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
3 Младши експерт Ирена Ганчева   14.05.2018г. 14.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ" - НИКОПОЛ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Елза Донсузова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
2 Старши експерт Павел Димитров   18.05.2018г. 18.05.2018г.    
3 Младши експерт Станимира Костова   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
4 Младши експерт Деница Иванова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛЕВЕН
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Началник Стела Кисьова   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
2 Главен експерт Людмил Любенов   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
3 Старши експерт Емил Борисов   11.05.2018г. 11.05.2018г..    
4 Старши експерт Цветелина Грижова   14.05.2018г. 14.05.2018г.    
5 Младши експерт Владислава Андреева   11.05.2018г. 11.05.2018г.    
6 Младши експерт Елка Пенкова   10.05.2018г. 10.05.2018г.    
7 Младши експерт Теодора Андреева   08.05.2018г. 08.05.2018г.    
9 Главен специалист Красимира Досева   09.05.2018г. 09.05.2018г.    
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛЕВЕН, ИРМ-ПОРДИМ
Длъжност Име, презиме, фамилия Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част I Декл. по чл.35, ал.1, т.2, част II Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декл. по чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Главен експерт Десислава Ангелова   08.06.2018г. 08.06.2018г.    
3 Младши експерт Ася Височкова   08.06.2018г. 08.06.2018г.    
3 Младши експерт Велислава Георгиева Лачева  22.04.2019г. 03.05.2019г. 03.05.2019г.    
Списък на лицата, които не са подали Декл. По чл.35, ал.1, т.2 в срок до 15.05.2023г. - Ева Маркова, Ваньо Иванов.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.41 KB
Заповед № РД-04-31/28.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землищата на с.Крушовица, община Долни Дъбник, с.Долни Луковит, общ.Искър и гр.Тръстеник, общ.Долна Митрополия, обл. Плевен, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 250.08 KB
Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2024/2025г. на територията на област Плевен 822.44 KB
Заповед № РД 46-45/28.02.2024г на министъра на земеделието и храните, на основание чл.37и, ал.2, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024-2025г 1.27 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2024г 544.96 KB
Заповед №РД-04-28/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 09.01.2024г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. 405.66 KB
Заповед №РД-04-27/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Въбел, община Никопол и с. Малчика, община Левски, област Плевен. 354.67 KB
Заповед №РД-04-26/26.02.2024г. на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Плевен за определяне на класираните на първо и второ място на кандидати от проведен на 19.12.2023г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, частна държавна собственост, находящи се в землищата на с. Бъркач и с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен. 405.20 KB
Документи за участие в общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица. 241.62 KB
Документи за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга. 240.78 KB
Заповед № РД-04-23/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в землището на с.Горталово, община Плевен, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ и §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 236.08 KB
Заповед № РД-04-22/21.02.2024г. за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на имот, находящ се в землището на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия, обл.Плевен, по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ. 238.16 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване 224.23 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-296/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на с. Долни Луковит, общ. Искър и с. Крушовица общ. Долни Дъбник. 335.57 KB
Протокол №2/19.01.2024г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-297/05.12.2023г. на Директора на ОД “Земеделие“- Плевен за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия и гр. Гулянци общ. Гулянци. 334.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа