18.06.2024


Заповед РД-04-42 от 12.03.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Никопол, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 03.04.2024 1.21 MB
Заповед РД-04-39 от 06.03.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Въбел, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.03.2024 1.25 MB
Заповед РД-04-37 от 05.03.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Драгаш войвода, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.03.2024 1.06 MB
Заповед РД-04-33 от 05.03.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Любеново, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.03.2024 1023.74 KB
Заповед РД-04-21 от 13.02.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Лозица, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 13.02.2024 1.43 MB
Заповед РД-04-15 от 26.01.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Евлогиево, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 26.01.2024 957.22 KB
Заповед РД-04-317 от 19.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Дебово, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 20.12.2023 1.03 MB
Заповед РД-04-315 от 19.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Черковица, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 20.12.2023 951.60 KB
Заповед РД-04-313 от 19.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Муселиево, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 19.12.2023 1.04 MB
Заповед РД-04-302 от 05.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Новачене, община Никопол за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 06.12.2023 1.21 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа