23.06.2024


Заповед РД-04-78 от 26.04.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Дъбован, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 30.04.2024 1.65 MB
Заповед РД-04-35 от 05.03.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Крета, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.03.2024 2.28 MB
Заповед РД-04-17 от 06.02.2024, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Гиген, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.02.2024 2.77 MB
Заповед РД-04-332 от 29.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Милковица, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 02.01.2024 2.69 MB
Заповед РД-04-325 от 20.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Долни Вит, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 20.12.2023 2.43 MB
Заповед РД-04-323 от 20.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Шияково, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 20.12.2023 2.10 MB
Заповед РД-04-307 от 12.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Ленково, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 13.12.2023 2.63 MB
Заповед РД-04-305 от 06.12.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Брест, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 07.12.2023 2.94 MB
Заповед РД-04-293 от 27.11.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Искър, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 28.11.2023 2.06 MB
Заповед РД-04-288 от 22.11.2023, регистри и масиви за ползване на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на Загражден, община Гулянци за доброволно споразумение през стопанската 2023-2024 публикувана на 23.11.2023 2.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа