18.09.2019

Заповед РД-04-108/16.09.2019г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в с. Стожер. 75.36 KB
Решение №4 от 03.09.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 64.50 KB
График за проверка на изправността на машини и инвентар на територията на общините Добричка, Ген. Тошево и Крушари. 2.02 MB
Заповед №РД-04-103/29.03.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал8 от ЗСПЗЗ находящи се в с.Жегларци, общ. Тервел 350.80 KB
Информация за предстоящо пробно преброяване на земеделските стопанства. 82.50 KB
Заповед РД 04-100/23.08.2019г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по чл.12а от ПЗР ЗСПЗЗ 325.94 KB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Тервел. 2.46 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Шабла. 2.66 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Каварна. 2.82 MB
График месец септември 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходна и прикачна техника в община Балчик. 3.82 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712