23.02.2020

Протокол от 17.02.2020г. за резултатите от проведен търг по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 147.50 KB
ОД "земеделие" Добрич, организира избор на оценители на недвижими имоти и на земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, издадена от КНОБ, за изготвяне на пазарни оценки за имоти по чл.27, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ и по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ в стопански дворове/ орг. по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Оферти ще се приемат от 17.02.2020г. до 28.02.2020г. 88.00 KB
Образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди(Приложение №1); за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди (Приложение№2); за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии(Прил.№3) и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди(Прил.№4). 376.40 KB
Образец на ОФЕРТА за избор на оценители на недвижими имоти и на земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, издадена от КНОБ, за изготвяне на пазарни оценки за имоти по чл.27, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ и по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ в стопански дворове/ орг. по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 14.97 KB
График за провеждане на информационна кампания от ТОО към НССЗ. 78.51 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Ген. Тошево 1.13 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Шабла 1.08 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Крушари 881.83 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Добрич(град) 550.84 KB
Заявление и декларация за изплащане на бели петна. 8.28 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712