25.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04- 448/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Деветак, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. /ЛН/-публикувана на 07.12.2021г. 150.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-449/06 .12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Церковски, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 442.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-450 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Черково, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 603.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-451 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Детелина, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 347.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-452/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Деветак, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. /ОЗ/-публикувана на 07.12.2021г. 682.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-453/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Деветинци, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г. - публикувана на 07.12.2021г. 364.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-454/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Добриново, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.- публикувана на 07.12.2021г. 373.50 KB
З А П О В Е Д № РД 04-455 /06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Драганци, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 271.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-456/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Драгово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 374.00 KB
З А П О В Е Д № РД 04-458/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Екзарх Антимово, община Карнобат, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 590.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg