14.05.2021


П Р О Т О К О Л ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОЛУЧИЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ Приложение №8 към чл.43, ал. 2 И ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТИТЕ 61.75 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ техническа грешка - четвъртък да се чете вторник 67.16 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 67.10 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО 80.00 KB
О Б Я В Я В А за КОНКУРС за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил: 74.50 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 57.17 KB
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 57.32 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 345.82 KB
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 350.23 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 438.23 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа