25.05.2020


Заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. и образци на тръжни документи за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2019-2020 година 832.01 KB
20.50 KB
Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 /бели петна/ от ЗСПЗЗ определени в издадените по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ заповеди и бланка на заявление. 812.33 KB
Указания за създаване на файлове в електронен формат на декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ 37.63 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 71.00 KB
Заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за попълване. 103.50 KB
Електронен образец на декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Електронен образец на заявление по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 20.50 KB
Образец С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 59.00 KB
Образец на проект за служебно разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 46.50 KB
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа