24.02.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 4.50 MB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за ползване на свободните пасища, мери и ливади. 4.68 MB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Констативен протокол от 21.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.29 KB
Констативен протокол от 08.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с с чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ. 67.10 KB
П Р О Т О К О Л № 3 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 109.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 516.50 KB
П Р О Т О К О Л № 4 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 93.79 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 524.00 KB
ПРОТОКОЛ ОТ 30.06.2023 г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ДПФ) 359.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg