28.09.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Черноглавци, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 2.27 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.88 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Изгрев, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 1.15 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.97 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Габрица, общ. Венец-публикувано на 29.09.2021 г. 1.18 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.87 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Буйновица, общ. Венец- публикувано на 29.09.2021 г. 957.47 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувана на 29.09.2021 г. 55.73 KB
Обява предварителни регистри - график 60.25 KB
Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ Шумен на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 466.41 KB


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg