06.06.2023


Forum

 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg