15.07.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Традиционни годишни награди на Областната експертна комисия по животновъдство Бургас за 2017г 1.10 MB
ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОЕКЖ БУРГАС 2017г. 38.33 KB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 572.74 KB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 590.97 KB
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 23.10.2017г. 385.50 KB
Участие на ОЕКЖ Бургас в Юбилейна научна конференция с международно участие „Животновъдството пред предизвикателствата на екологичните промени“, посветена на 75 години Земеделски институт - Стара Загора и 117 години животновъдна наука в България 871.74 KB
ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ КУРС „ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ), ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 795.25 KB
ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС СЪЗДАДЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС „ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ) в гр. БУРГАС 355.46 KB
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕМА „ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ МЛЕЧНИ КРАВИ“ И „ДИАГНОСТИКА НА ДОИЛНОТО ОБОРУДВАНЕ“ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС, В ГОВЕДОФЕРМАТА НА ВАНГЕЛ ЛОЛОВ С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩ. КАРНОБАТ 1.71 MB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ГОВЕДОВЪДИ И ОВЦЕВЪДИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 692.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg