25.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 – 456 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Звездец, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.- публикувана на 10.10.2018г. 1.04 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 457 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Граматиково, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.-публикувана на 10.10.2018г. 1.45 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 447 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Младежко, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.- публикувана на 10.10.2018г. 259.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 448 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.- публикувана на 10.10.2018г. 891.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –411 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г. - публикувана на 10.10.2018г. 1.03 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –466 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.2, във връзка с чл. 72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Калово, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.- публикувана на 10.10.2018г. 143.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 412 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.- публикувана на 10.10.2018г. 967.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 442 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Заберново, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.-публикувана на 05.10.2018г. 618.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 440 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Визица, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.-публикувана на 05.10.2018г. 448.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 286 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Сливарово, община Малко Търново, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019 г.-публикувана на 05.10.2018г. 441.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg