09.04.2020


Решение № ПО-10-02 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 27.02.2020 г. 96.50 KB
Решение № ПО-10-01 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 30.01.2020 г. 72.00 KB
Решение № ПО-10-09 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 18.12.2019 г. 72.50 KB
Решение № ПО-10-08 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 12.11.2019 г. 81.50 KB
Решение № ПО-10-07 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 02.10.2019 г. 82.50 KB
Решение № ПО-10-06 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 14.08.2019 г. 70.50 KB
Решение № ПО-10-05 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 16.07.2019 г. 80.50 KB
Решение № ПО-10-04 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 13.06.2019 г. 77.00 KB
Решение № ПО-10-03 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 25.04.2019 г. 76.00 KB
Решение № КЗ-02-02 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 22.03.2019 г. 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392