29.05.2024


Образец по чл. 56к, ал.1 от ППЗСПЗЗ за кандидати физически лица за участие в търг по заповед № РД-12-106/22.05.2013г. 39.88 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 09.04.2013г. 59.02 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-115/09.07.2012г. за определяне на класираните кандидати в търга за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко-продажба на имоти - частна държавна собственост в землищата на с. Стамболово, община Ихтиман и гр. Правец, община Правец. 14.00 MB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 04.06.2012г. 84.87 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-059/11.04.2012г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Петково, община Елин Пелин, с. Стамболово, община Ихтиман и гр. Правец, община Правец, област Софийска. 13.89 MB
Заповед № РД-11-194/06.07.2011г. за класираните кандидати в търга за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост в землищата на с. Горна малина, община Горна малина и с. Чавдар, община Чавдар, област Софийска. 384.64 KB
Протокол от заседание на комисия по чл. 56м от ППЗСПЗЗ във връзка с провеждането на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост в землищата на с. Горна малина, община Горна малина и с. Чавдар, община Чавдар, област Софийска. 688.64 KB
Заповед № РД11-136/03.05.2011г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Горна малина и с. Чавдар, област Софийска. 1000.74 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263