29.05.2024


05.11.2020 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Заповед№ РД46-331/02.11.2020 ОБРАЗЕЦ по чл. 106, ал. 10 отППЗСПЗЗ за кандидати - еднолични търговци и юридически лица 240.37 KB
05.11.2020 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед№ РД46-331/02.11.2020 ОБРАЗЕЦ по чл. 106, ал. 10 отППЗСПЗЗ за кандидати - физически лица 223.59 KB
03.09.2020 Първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на следните имоти, частна държавна собственост, незастроени, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ: община Пирдоп, землище Пирдоп 88.67 KB
25.06.2020 З А П О В Е Д № РД-04-133 София, 24.06.2020 г. Класираните на първо и второ място кандидати от проведения търг за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко-продажба за обявените имоти - частна държавна собственост в област Софийска, разпределени по общини и землища. 84.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-39 София, 08.08.2019 г класиране Горни окол. 63.13 KB
Търг Горни Окол 1.12 MB
З А П О В Е Д № РД-04-6 София, 13.05.2019 г. Класираните на първо и второ място кандидати от проведения търг за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко-продажба за обявения имот - частна държавна собственост в област София. 62.61 KB
Заповед за изменение на парцеларен план на стопански двор в землището на с. Цацаровци, общ. Драгоман, Софийска област. 61.69 KB
Тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за гр. Ихтиман Заповед РД-12-13/26.01.2019 2.44 MB
Тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за гр. Ихтиман Заявление - съседи 30.57 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263