29.05.2024


Заповед № РД-12-81/07.06.2016г. на директора на ОД „Земеделие” Софийска област. 1.38 MB
Заповед № РД-12-25/30.03.2016г. на директора на ОД „Земеделие” Софийска област. 1.59 MB
Протокол от търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар, проведен на 20.08.2014г., открит със заповед № РД-12-132/07.07.2014г. 1.83 MB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар. 42.30 MB
Срок за подаване на документи за участие в търг по заповед № РД-12-132/07.07.2014г. Формуляри на заявления. 22.47 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 23.06.2014г. 33.64 KB
Протокол от 28.06.2013г. от търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Гургулят, община Сливница, с. Чавдар, община Чавдар и с. Разлив, община Правец, област Софийска. 308.89 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-106/22.05.2013г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Гургулят, община Сливница, с. Чавдар, община Чавдар и с. Разлив, община Правец, област Софийска. 3.34 MB
Срок за подаване на документи за участие в търг по заповед № РД-12-106/22.05.2013г. 29.50 KB
Образец по чл. 56к, ал.1 от ППЗСПЗЗ за кандидати еднолични търговци и юридически лица за участие в търг по заповед № РД-12-106/22.05.2013г. 38.59 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263