29.05.2024


07.10.2021 Заповед №РД-04-222/06.10.2021 г. на директора на ОД "Земеделие"- София област за откриване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 2.10 MB
05.10.2021 Заповед РД 04-221/05.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за прекратяване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 399.65 KB
05.10.2021 Заповед №РД-04-220/05.10.2021 г на директора на ОД "Земеделие" за прекратяване на тръжна процедура, обявена по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 68.21 KB
09.07.2021 Обявление, по чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ, за одобрен план на новообразувани имоти за обект: стопанския двор в землището на с. Гинци , община Годеч, Софийска област 63.25 KB
07.07.2021 Протокол по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 64.46 KB
03.06.2021 Заповед №РД-04-182/01.06.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 1.76 MB
01.06.2021 Заповед РД-04-181/01.06.2021г. за възобновяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 63.79 KB
26.04.2021 Заповед РД-04-123-1/23.04.2021г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 63.29 KB
26.04.2021 Заповед РД-04-142-1/23.04.2021г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 65.78 KB
23.04.2021 Протокол от 23.04.2021г. по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 100.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263