29.05.2024


22.04.2021 Заповед №РД-04-142/20.04.2021 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.76 MB
06.04.2021 Протокол по реда на чл.56м от ППЗСПЗЗ, след проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 679.63 KB
18.03.2021 Заповед РД-04-123/11.03.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ. 2.09 MB
25.02.2021 Заповед РД-04-36/23.02.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.27, ал.8 от ППЗСПЗЗ. 2.09 MB
16.02.2021 Заповед РД-04-31/15.02.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област, по реда на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ. 62.98 KB
10.02.2021 З А П О В Е Д № РД-04-25 / София, 09.02.2021 г. за утвърждаване на декларациите, заедно с образците на самите декларации 123.85 KB
03.12.2020 Заповед РД-04-246 от 01.12.2020г. на директора на ОД"Земеделие" София област за откриване на общ търг по реда чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.98 MB
05.11.2020 RD46-331_0211202 473.51 KB
05.11.2020 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към Заповед№ РД46-331/02.11.2020 ОБРАЗЕЦ по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ за кандидати — еднолични търговци и юридически лица 289.08 KB
05.11.2020 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към Заповед№ РД46-331/02.11.2020 ОБРАЗЕЦ по чл. 106, ал. 14 от ППЗСПЗЗ за кандидати — физически лица 270.53 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263