14.06.2024


Go back
протокол Протокол ПО-04-5/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор ПИ 04039.72.29 и ПИ 04039.72.93 в стопански двор на с. Биково, общ. Сливен. Дата на публикуване 19.05.2023 г. 74.63 KB
протокол Протокол ПО-04-4/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор 077778.22.727, ПИ с идентификатор 077778.22.200 и ПИ с идентификатор 077778.22.162 в землището на с. Бял кладенец, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 19.05.2023 г.. 75.47 KB
протокол Протокол ПО-04-3/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор 53518.33.42 в стопански двор на с. с.Омарчево, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 19.05.2023 г. 74.28 KB
протокол Протокол № ПО-03-09/29.03.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикуван на 31.03.2023 г. 30.73 KB
протокол Протокол № ПО-03-07/22.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ на имот, находящ се в землището на с. Новачево, гр. Сливен, общ. Сливен. Публикуван на 28.03.2023 г. 36.50 KB
протокол Протокол № ПО-03-08/22.03.2023 г. от проведен търг за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот, находящ се в землището на с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен. Публикуван на 28.03.2023 г. 45.50 KB
протокол Протокол № ПО-03-04/22.03.2023 г. от проведен търг за собственици на имоти в границите на стопански двор, съседни на имота-предмет на търга по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикуван на 28.03.2023 г. 30.48 KB
протокол Протокол № ПО-03-06/22.03.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имот находящи се в землището на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикуван на 28.03.2023 г. 31.67 KB
протокол Протокол № ПО-03-01/22.02.2023 г. от проведен търг за собственици на имоти в границите на стопански двор, съседни на имота-предмет на търга по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот находящ се в землището на с. Новоселец, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 24.02.2023 г. 28.13 KB
протокол Протокол № ПО-03-02/22.02.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти находящи се в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен- публикуван на 24.02.2023 г. 28.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg