13.06.2024


Forum

БГ

ForumPostsThreadsLast post
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
22 12 Aug 2015, 02:45 By  ОДЗ- Сливен 
Електронни административни услуги
Може ли да заявя услуга в Областна дирекция "Земеделие"- Сливен чрез портал за ЕАУ?
62 19 Mar 2024, 10:48 By  ОДЗ- Сливен 


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg