15.07.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тодор Икономово, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 3.66 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Тодор Икономово, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Дойранци, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 1.42 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Дойранци, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.30 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувано на 12.10.2021 г. 1.84 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувана на 12.10.2021 г. 56.32 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувано на 08.10.2021 г. 3.18 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувана на 08.10.2021 г. 56.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Долина, общ. Каолиново - публикувано на 08.10.2021 г. 1.49 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувана на 08.10.2021 г. 56.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg