21.04.2024


22.06.2023г. Заповед № ПО-09-446-27/22.06.2023г. за изменение на заповед ПО-09-446-2/12.10.2022г., издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Юпер, община Кубрат, област Разград 88.50 KB
19.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Юпер, община Кубрат, област Разград - изменена със Заповед № ПО-09-446-27/22.06.2023г. 4.23 MB
26.04.2023г. Заповед № ПО-09-375-27/26.04.2023г. за изменение на заповед ПО-09-375-2/30.09.2022г., издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Тертер, община Кубрат, област Разград 82.00 KB
07.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Тертер, община Кубрат, област Разград - изменена със Заповед № ПО-09-375-27/26.04.2023г. 2.89 MB
26.04.2023г. Заповед № ПО-09-447-25/26.04.2023г. за изменение на заповед ПО-09-447-2/13.10.2022г. издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Божурово, община Кубрат, област Разград 82.50 KB
19.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Божурово, община Кубрат, област Разград - изменена със Заповед № ПО-09-447-25/26.04.2023г. 2.17 MB
28.10.2022г. Заповед № ПО-09-280-12/28.10.2022г. за изменение на заповед ПО-09-280-2/21.09.2022г. издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Савин, община Кубрат, област Разград 79.00 KB
20.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Задруга, община Кубрат, област Разград 1.91 MB
20.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Точилари, община Кубрат, област Разград 1.52 MB
19.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Равно, община Кубрат, област Разград 2.17 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа