09.12.2023


All news

04.07.2011 г.

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати  до участие в конкурса

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-135 от 25.06.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността "ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ" Дирекция "АПФСДЧР”, ОД "Земеделие" - Плевен 744.05 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 72.55 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - Дирекция „АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 5.32 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 213.95 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-450 от 01.12.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" Дирекция "АПФСДЧР”, ОД "Земеделие" - Плевен 43.97 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-452 от 01.12.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 220.16 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Главен експерт - Дирекция „АПФСДЧР”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 389.20 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 601.02 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 175.77 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-418 от 16.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ГД "Аграрно развитие" ОД "Земеделие" - Плевен 180.04 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 371.24 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 150.65 KB
Заповед РД-412/11.10.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността старши експерт ОСЗ-Кнежа, офис Искър. 186.05 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-277 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Никопол 399.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-279 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа 241.28 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-277 от 12.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 196.92 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 405.38 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 543.62 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Никопол 404.26 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 238.00 KB
Заповед РД-266/25.08.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността старши експерт ОСЗ-Кнежа, офис Искър. 182.10 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-180 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 25.59 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-178 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Никопол 17.61 KB
Заповед РД-249 15.08.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа. 154.99 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-182 от 25.07.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа 18.33 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ст. експерт - ОСЗ - Кнежа, ИРМ Искър 600.99 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 543.62 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Началник - ОСЗ - Никопол 715.93 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 243.47 KB
Заповед РД-02 12.01.2017 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 138.28 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса, обявен със заповед № РД-372 от 05.12.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 167.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-372 от 05.12.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 170.59 KB
Официална покана по реда на чл.87, ал.1 от ЗЗД до г-н Калин Цветков - Управител на "Теодор Маджаров" ЕООД - с. Коиловци 196.37 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен 425.82 KB
ОБЯВА конкурс за длъжността “ГЛАВЕН СЕКРЕТАР" в областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-372/05.12.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ - Плевен 60.50 KB
Заповед РД-347 09.11.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа. 18.81 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-319 от 18.10.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ – Плевен 228.79 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-317 от 18.10.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - Дирекция "АПФСДЧР” 32.84 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 1.30 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 602.69 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - Дирекция "АПФСДЧР” 1.46 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 113.50 KB
Заповед РД-157 18.08.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Кнежа. 178.81 KB
Заповед РД-158 18.08.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт ОСЗ-Никопол. 180.77 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-131 от 13.07.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 400.45 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-131 от 13.07.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 290.77 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-131 от 13.07.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 290.23 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-131 от 13.07.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Гулянци 300.39 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-131 от 13.07.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Долни Дъбник 373.67 KB
Заповед РД-151/03.08.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Гулянци 268.59 KB
Заповед РД-151/03.08.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. експерт - ГД"АР", ОДЗ – Плевен 272.93 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 1.31 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.27 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Кнежа 1.30 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Долни Дъбник 1.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Гулянци 1.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. Инспектор - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.46 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 110.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-75 от 18.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността главен инспектор ГД"АР" - ОДЗ – Плевен 619.99 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-64 от 07.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Гл. експерт - ОСЗ - Червен Бряг 365.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-68 от 07.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - Дирекция "АПФСДЧР” 356.33 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-66 от 07.04.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 298.60 KB
Заповед РД-82/28.04.2016 за прекратяване на конкурсна процедура за длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. експерт - ГД"АР", ОДЗ – Плевен 277.68 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. Инспектор - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 425.13 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 97.00 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.37 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - Дирекция "АПФСДЧР” 1.46 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.61 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Гл. експерт - ОСЗ - Червен Бряг 1.65 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 130.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-05 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 546.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 443.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в ОСЗ - Плевен, офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 447.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.11 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Никопол, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 507.90 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен, ИРМ Пордим 1013.09 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.36 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.09 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 1.48 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 1.43 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 124.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-198 от 23.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 848.43 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-196 от 23.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 555.59 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-186 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Плевен, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 805.98 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-188 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Левски, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 436.51 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-184 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Никопол, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 427.01 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-182 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Плевен и офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 921.75 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-178 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 892.52 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-180 от 14.07.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 427.89 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.43 KB
Информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 45.50 KB
Информация за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 45.50 KB
Длъжностна характеристика за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.97 MB
Длъжностна характеристика за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.82 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 105.50 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.43 KB
Информация за длъжността Началник - ОСЗ - Плевен о офис Пордим 45.50 KB
Информация за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 45.00 KB
Информация за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 45.00 KB
Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 45.50 KB
Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Левски 45.00 KB
Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 45.00 KB
Длъжностна характеристика за длъжността Началник - ОСЗ - Плевен о офис Пордим 2.45 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 1.93 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 1.90 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен 1.90 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Левски 1.86 MB
Длъжностна характеристика за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.83 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 125.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-124 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Началник" на ОСЗ - Плевен и офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 612.41 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-126 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Директор" на ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 432.65 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-122 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Директор на дирекция" "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 449.71 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „Началник” на ОСЗ-Плевен и офис Пордим, ГД „АР”, ОД „Земеделие” - Плевен 1.93 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПФСДЧР", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 1.87 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 2.11 MB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.41 KB
ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ДИРЕКТОР” на Главна дирекция „Аграрно развитие” Конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР” на дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” Конкурс за заемане на длъжността “НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие 118.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-365 от 02.12.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 812.38 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Гулянци, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 423.30 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 874.19 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-349 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 794.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.66 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 826.70 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Червен бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 501.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-351 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен експерт”, в ОСЗ - Кнежа, ИРМ-Искър, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 436.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-347 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 764.42 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване. 17.02 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Червен бряг, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.72 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Плевен, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.90 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Левски, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.89 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Гулянци, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.03 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Плевен, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.06 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Никопол, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.06 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие-Кнежа, ИРМ офис-Искър, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 2.28 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.82 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.92 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административно-правна, финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.98 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 150.50 KB
Заповед прекратяване на конкурси. Прекратява се конкурса обявен със заповед № РД-159 от 30.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен 80.71 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-159 от 30.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 988.06 KB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.56 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 96.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 4.53 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ДПФ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 2.20 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 4.02 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-130 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен офис Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие” - Плевен 2.21 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-132 от 01.07.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в общинска служба по земеделие - Долни Дъбник, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.37 MB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 1.80 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 2.47 MB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.17 MB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 3.41 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Плевен офис Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.41 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.15 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-44 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Левски офис Белене, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.12 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-46 от 07.03.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” дирекция, "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.02 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 69.63 KB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 11.14 MB
СПИСЪК на допуснатите до участие в конкурса кандидати процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-5 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 411.94 KB
СПИСЪК на допуснатитедо участие в конкурса кандидати процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (Наредба 3/99), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 402.36 KB
СПИСЪК на допуснатите до участие в конкурса процедура "ИНТЕРВЮ", обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ЗОЗЗ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 411.91 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-5 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.01 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-7 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЛЕВСКИ” в общинска служба по земеделие - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 839.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (ЗОЗЗ), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.76 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” (Наредба 3/99), Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 2.26 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 794.22 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Кнежа - ИРМ Искър, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 877.78 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 06.01.2014 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „Младши експерт” в общинска служба по земеделие - Червен Бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 901.21 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 74.98 KB
Длъжностни характеристики и информация да длъжностите. 664.53 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-286 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЧЕРВЕН БРЯГ” в общинска служба по земеделие - Червен Бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 364.55 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-288 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ПЛЕВЕН” в общинска служба по земеделие - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 442.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-284 от 08.11.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 392.47 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-282 от 08.11.2013. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” дирекция, "АПФЦДЧР", областна дирекция „Земеделие”- Плевен 417.41 KB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ЧЕРВЕН БРЯГ”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-286/08.11.2013 5.05 MB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА - ПЛЕВЕН”, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-288/08.11.2013 4.88 MB
ОБЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “ЮРИСТКОНСУЛ”, дирекция "АПФЦДЧР" на областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-284/08.11.2013 4.37 MB
БЯВА и документи оносно конкурс за длъжността “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, дирекция "АПФЦДЧР" на областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-282/08.11.2013 4.53 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-133 от 17.09.2013 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие - Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 391.90 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Татари общ. Белене 136.71 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Петокладенци общ. Белене 136.55 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Кулина Вода общ. Белене 136.71 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Деков общ. Белене 136.25 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Бяла Вода общ. Белене 136.21 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Белене общ. Белене 135.93 KB
ОБЯВА оносно конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ-Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-133/17.09.2013 63.00 KB
Необходими документи за участие в конкурс за държавен служител - длъжност мл. експерт 110.72 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Червен Бряг за стопанската 2013/2014 год. 3.95 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Левски за стопанската 2013/2014 год. 365.91 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Кнежа за стопанската 2013/2014 год. 92.46 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Гулянци за стопанската 2013/2014 год. 932.44 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Искър за стопанската 2013/2014 год. 970.21 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Никопол за стопанската 2013/2014 год. 573.55 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Пордим за стопанската 2013/2014 год. 333.34 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Плевен за стопанската 2013/2014 год. 1.30 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Долни Дъбник за стопанската 2013/2014 год. 405.02 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Долна Митрополия за стопанската 2013/2014 год. 964.83 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Белене за стопанската 2013/2014 год. 111.34 KB
ОБЯВА оносно конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ДИРЕКТОР” на Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед РД-104/09.08.2013 59.63 KB
Необходими документи за участие в конкурс за държавен служител 63.25 KB
Обява за предварителни регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ на ОСЗ-Белене за 2014 121.99 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Горна Митрополия община Долна Митрополия 165.27 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Буковлък общ. Плевен 434.95 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Опанец общ. Плевен 429.57 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Рибен община Долна Митрополия 169.20 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Николаево общ. Плевен 429.45 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Гривица общ. Плевен 417.19 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Божурица община Долна Митрополия 166.68 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Ясен общ. Плевен 430.87 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Славяново общ. Плевен 428.24 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на гр.Плевен общ. Плевен 432.20 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Славовица община Долна Митрополия 169.77 KB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата с.Комарево, с.Байкал и с.Крушовене община Долна Митрополия 509.73 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Ореховица община Долна Митрополия 176.20 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Пелишат общ. Плевен 423.69 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Бръшляница общ. Плевен 431.92 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Коиловци общ. Плевен 449.65 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Беглеж общ. Плевен 435.54 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Брегаре община Долна Митрополия 170.80 KB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата с. Борислав, с. Катерица и с. Одърне община Пордим 1.02 MB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата с.Биволаре, с.Подем и с.Гостиля община Долна Митрополия 495.37 KB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата Пордим, Вълчитрън, Згалево, Каменец и Тотлебен община Пордим 1.79 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Българене общ. Левески 1.58 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Левски общ. Левески 1.66 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Козар Белене общ. Левески 1.58 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Дисевица общ. Плевен 457.65 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Тученица общ. Плевен 450.28 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Ралево общ. Плевен 441.25 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Ласкар общ. Плевен 436.20 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Къртожабене общ. Плевен 437.55 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Бохот общ. Плевен 437.62 KB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Асеновци общ. Левески 1.47 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на с.Дисевица 1.10 MB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата Горталово и Кашин община Плевен 1.02 MB
Обява по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землището на Брестовец 523.02 KB
Обяви по чл.74 ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата Върбица, Търнене, Мечка, Радишево и Тодорово община Плевен 2.54 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Долни Дъбник за стопанската 2012/2013 год. 55.08 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Искър, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 213.94 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Искър за стопанската 2012/2013 год. 323.17 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Кнежа, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 266.67 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Кнежа за стопанската 2012/2013 год. 528.87 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Червен Бряг, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 56.02 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Червен Бряг за стопанската 2012/2013 год. 111.30 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Долна Митрополия, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 176.14 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Долна Митрополия за стопанската 2012/2013 год. 450.76 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Левски, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 54.70 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Левски за стопанската 2012/2013 год. 59.80 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Пордим, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 352.56 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община Пордим за стопанската 2012/2013 год. 269.43 KB
ОБЯВА на Общинска служба”Земеделие”- Никопол, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ 18.45 KB
ГРАФИК за провеждане на заседания на комисията връзка с предоставяне на актуални предварителни регистри, съгласно срока по чл.72, ал.6 - 20 август 2012г.и изготвяне на Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73,ал.2 от ППЗСПЗЗ в Община гр.Никопол за стопанската 2012/2013 год. 77.32 KB
Обява за предварителни регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ на ОСЗ-Белене 100.11 KB
Обява за предварителни регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ на ОСЗ Плевен 487.05 KB
График на ОСЗ "Плевен" за провеждане на заседания на комисията по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2012-2013 1.44 MB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 79.22 KB
Конкурс за длъжносттта “началник” на общинска служба по земеделие – Долни Дъбник, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен 57.49 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител и чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 29.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 23.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед №РД-149 от 18.11.2011 на директора на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба земеделие Долни Дъбник. 450.20 KB
Конкурс за длъжността “старши експерт” в общинска служба по земеделие – Долни Дъбник, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен 57.27 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-125 от 07.09.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „НАЧАЛНИК” на общинска служба по земеделие - Белене, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 316.96 KB
ОБЯВЛЕНИЕ Конкурс за длъжносттта “началник” на общинска служба по земеделие – Белене, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен 57.20 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 111.02 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.7 от ЗДСл 29.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 22.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 215.36 KB
ОБЯВЛЕНИЕ Конкурс за длъжността “старши експерт” в общинска служба по земеделие – Никопол, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция “Земеделие” – Плевен 86.28 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 22.50 KB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com