24.07.2024


ОСЗ Издаване на препис от решение на Поземлена комисия или Общинска служба по земеделие 44.89 KB
ОСЗ Издаване на удостоверение за реституционни претенции 45.90 KB
ОСЗ Регистриране на договор за аренда и наем и издаване на талон за аренда и наем 46.49 KB
ОСЗ Заплащане на такси чрез ПОС устройство 16.58 KB
ОСЗ Заявление за промяна в обстоятелствата на регистрирано правно основание 48.50 KB
ОСЗ Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ 226.35 KB
ОДЗ/ОСЗ Протокол за устно заявяване на административна услуга 17.85 KB
ОДЗ/ОСЗ Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1от Наредба за административното обслужване 17.48 KB
ОСЗ Вписване в национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза 1.22 MB
ОСЗ Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 47.16 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg