03.12.2023


ОСЗ Издаване на удостоверение за реституционни претенции 45.90 KB
ОСЗ Регистриране на договор за аренда и наем и издаване на талон за аренда и наем 46.49 KB
ОСЗ Заплащане на такси чрез ПОС устройство 16.58 KB
ОСЗ Заявление за промяна в обстоятелствата на регистрирано правно основание 48.50 KB
ОСЗ Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ 226.35 KB
ОДЗ/ОСЗ Протокол за устно заявяване на административна услуга 17.85 KB
ОДЗ/ОСЗ Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1от Наредба за административното обслужване 17.48 KB
ОСЗ Вписване в национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза 1.22 MB
ОСЗ Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 47.16 KB
ОСЗ Заявление –приложение №13 към чл.45а, ал.3 от Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, декларация 59.92 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg