18.07.2024


ОДЗ Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно- Приложение № 1 към чл. 4, ал.2 16.36 KB
ОДЗ Декларация за местата за съхранение наличното количество зърно в тях- Приложение № 2 към чл. 11, ал.1 16.28 KB
ОДЗ Декларация за количеството произведено зърно-Приложение № 3 към чл. 14, ал.1 17.51 KB
ОДЗ Заявления за участие в търг на основание чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи по ЗСПЗЗ 544.70 KB
ОДЗ Заявление за участие в търг на основание чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за продажба на земеделските земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ - частна държавна собственост 217.60 KB
ОДЗ Промяна предназначението на земеделските земи 101.00 KB
ОДЗ Издаване акт за категоризиране на земеделски земи 50.93 KB
QR code Декларация за достъпност за съответствие на интернет страницата на МЗХГ с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г.- за QR четци 8.96 KB
Декларация за достъпност за съответствие на интернет страницата на МЗХГ с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г., публикуван на интернет- страницата на МЗХГ PDF файл, 409,1 KB, на 12.07.2021, в качеството си на собственик на уебсайта 409.10 KB
ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с изтекъл/не изтекъл срок на амортизация 45.12 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg